Publikační činnost   BULLETIN ADVOKACIE 10/2004

      Autor : Marek Němec
      Název autorského článku:
       Žaloba k soudu proti rozhodnutí ČAK
      o pozastavení výkonu advokacie

      text   PRÁVNÍ RÁDCE 1/2002

      Autor : Marek Němec
      Název autorského článku:
       Model správního soudnictví
       text