Ceník

I. Přihlašovaní ochranné známky

A. Konzultace ve věcech ochranných známek bez převzetí zastoupení a bez sepisování listin, popř. ústní komentář k předloženým dokumentům, zejména žalob, návrhů, smluv.
                 Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH za první konzultaci nepřekračující dvě hodiny

B. Sepsání a podání přihlášky ochranné známky a převzetí zastoupení přihlašovatele v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze - úplné vyřízení věci (včetně orientační nezávazné rešerše na případná kolizní označení) až do pravomocného rozhodnutí o tom, že ochranná známka se zapisuje, nebo přihláška zamítá.
         Správní poplatek = 5000 Kč          Odměna advokáta = 5.000 Kč + DPH

C. Správní žaloba proti Úřadu průmyslového vlastnictví s návrhem na soudní zrušení správního rozhodnutí Úřadu (např. o zamítnutí přihlášky ochranné známky nebo námitky proti cizí známce) včetně převzetí zastoupení přihlašovatele ochranné známky (nebo jiného účastníka) v řízení před Městským soudem v Praze - úplné vyřízení věci, až do pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze.
         Soudní poplatek = 2000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH

D. Kasační stížnost proti Městskému soudu v Praze s návrhem na zrušení soudního rozhodnutí včetně převzetí zastoupení přihlašovatele ochranné známky (nebo jiného účastníka) v řízení před Nejvyšším správním soudem v Brně - úplné vyřízení věci, až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
         Soudní poplatek = 3000 Kč          Odměna advokáta = 20.000 Kč + DPH


II. Další řízení o ochranných známkách

A. Obnovení ochranné známky na dalších deset let - úplné vyřízení věci.
         Správní poplatek = 2.500 Kč          Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH

B. Převod ochranné známky na nového vlastníka, včetně sepsání převodních dokumentů a smlouvy.
         Správní poplatek = 600 Kč          Odměna advokáta = 7.000 Kč + DPH

C. Převod zástavního práva k ochranné známce, včetně sepsání zástavní smlouvy.
         Správní poplatek = 600 Kč          Odměna advokáta = 10.000 Kč + DPH

D. Řízení o námitce proti zápisu ochranné známky. Převzetí zastoupení navrhovatele či odpůrce před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Za úplné vyřízení věci v jednom správním stupni (I.stupeň = řízení o věci, II. stupeň řízení o rozkladu, pokud řízení pokračuje i před soudy, pak pro řízení před soudy platí ceny uvedené v I.B, I.C).
         Správní poplatek = cca 1000 Kč          Odměna advokáta = 7.000 Kč + DPH

E. Sepsání licenční smlouvy na pronájem ochranné známky, (patentu, vzoru) mezi podnikateli, včetně její registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
         Správní poplatek = 600 Kč          Odměna advokáta = 10.000 Kč + DPH

F. Řízení o návrhu na zrušení, či neplatnost ochranné známky. Převzetí zastoupení navrhovatele či odpůrce před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Za úplné vyřízení věci v jednom správním stupni (I.stupeň = řízení o věci, II. stupeň řízení o rozkladu, pokud řízení pokračuje i před soudy, pak pro řízení před soudy platí ceny uvedené v I.B, I.C).
         Správní poplatek = 2.000 Kč          Odměna advokáta = 10.000 Kč + DPH