Ceník

Žaloby proti pravomocným správním rozhodnutím

A. Konzultace nepřekračující dvě hodiny ve věcech žalob proti pravomocným správním rozhodnutím bez převzetí zastoupení a bez sepisování listin, popř. ústní komentář k předloženým dokumentům, zejména žalob, návrhů, smluv.
                 Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH

B. Správní žaloba sepsání a podání návrhu na soudní zrušení rozhodnutí správního úřadu včetně převzetí zastoupení klienta v řízení před Městským nebo Krajským soudem - úplné vyřízení věci, až do pravomocného rozhodnutí soudu.
         Soudní poplatek = 2000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH

C. Kasační stížnost proti Městskému nebo Krajskému soudu, sepsání a podání stížnosti s návrhem na zrušení předchozího soudního rozhodnutí včetně převzetí zastoupení klienta - stěžovatele (nebo jiného účastníka) v řízení před Nejvyšším správním soudem v Brně - úplné vyřízení věci, až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
         Soudní poplatek = 3000 Kč          Odměna advokáta = 20.000 Kč + DPH

D. Řízení o ústavní stížnosti, úplné vyřízení věci, tj. do rozhodnutí Ústavního soudu v Brně o tom, zda se všechna předešlá rozhodnutí zrušují, či nikoli
         Soudní poplatek = 0 Kč          Odměna advokáta = 30.000 Kč + DPH

E - Řízení před Evropským soudem ve Štrasburku proti ČR, úplné vyřízení věci:
         Soudní poplatek = 0 Kč          Odměna advokáta = 150.000 Kč + DPH + dopravné.