Ceník

I. Žaloby o uložení povinnosti, aby se žalovaný zdržel užívání ochranné známky, patentu, vzoru

Zastupování žalobce nebo žalovaného v soudním řízení o uložení povinnosti, aby se žalovaný zdržel užívání ochranné známky, patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, či nezapsaného označení, třeba i z důvodů nekalé soutěže, bez finančního požadavku na žalovaném. Jako motivaci si advokát ponechá navíc k uvedenýcm cenám i platbu od protistrany, kterou soud neúspěšné protistraně uloží zaplatit k rukám advokáta, lze se dohodnout i jinak.

A - Konzultace nepřesahující dvě hodiny zejména o tom, zda se vyplatí jít do soudního sporu, nebo zda je možno se v již zahájeném sporu účinně bránit.
         Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH

B - Řízení o žalobě před krajským soudem, úplné vyřízení věci, tj. do rozsudku v prvém stupni:
         Soudní poplatek = 1000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH

C - Řízení o odvolání před Vrchním soudem, úplné vyřízení věci tj. do rozhodnutí v druhém stupni:
         Soudní poplatek = 1000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH

D - Řízení o dovolání před Nejvyšším soudem, úplné vyřízení věci, tj. do rozhodnutí o dovolání:
         Soudní poplatek = až 5000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH

E - Řízení o ústavní stížnosti, úplné vyřízení věci, tj. do rozhodnutí Ústavního soudu v Brně:
         Soudní poplatek = 0 Kč          Odměna advokáta = 30.000 Kč + DPH

F - Řízení před Evropským soudem ve Štrasburku proti ČR, úplné vyřízení věci:
         Soudní poplatek = 0 Kč          Odměna advokáta = 150.000 Kč + DPH + dopravné.


II. Trestní řízení

A. Konzultace v trestních kauzách pro porušení předpisů nekalé soutěže, průmyslového vlastnictví podle § 149, 150 (§ 127), 151 starého trestního zákona, resp. podle ust. § 248, § 268 a § 269 zákona č. 40/2009 Sb., bez převzetí zastoupení a bez sepisování listin, popř. ústní komentář k předloženým listinám.
         Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH za první konzultaci nepřekračující dvě hodiny.

B. Obhajoby v trestních věcech pro porušení předpisů nekalé soutěže a průmyslového vlastnictví podle § 149, 150 (§ 127), 151 starého trestního zákona, resp. podle ust. § 268 a § 269 zákona č. 40/2009 Sb.
         Odměna advokáta = 15.000 Kč+Dph při převzetí obhajoby + 2.000+Dph za jeden úkon právní služby + doprava 5 Kč/km + DPH

C. Zastupování poškozeného v shora uvedených věcech v trestním řízení
         Škoda do 20.000 Kč - odměna advokáta = 15.000 Kč + dopravné 5Kč/km+Dph,
         Škoda 20.000-200.000 Kč - odměna = 15.000 Kč + 17% z částky přesahující 20.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH,
         Škoda 200.000-10.000.000 Kč - odměna = 41.300 Kč + 2% z částky přesahující 200.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH,
         Škoda přes 10.000.000 Kč -odměna = 237.300 Kč +0,15% z částky přesahující 10.000.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH.III. Žaloby s finančním požadavkem na žalovaném

Zastupování žalobce nebo žalovaného v soudním řízení o uložení povinnosti, aby se konkurent zdržel užívání ochranné známky, patentu, vynálezu, vzoru, nebo z důvodů nekalé soutěže, s požadavkem náhrady škody, nebo finančního zadostiučinění.

A - Řízení o žalobě před krajským soudem, úplné vyřízení věci, tj. do rozsudku v prvém stupni:
         Soudní poplatek = 4% z hodnoty věci,
         Žaloba do 20.000 Kč - odměna advokáta = 15.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH,
         Žaloba 20.000-200.000 Kč - odměna = 15.000 Kč + 17% z částky přesahující 20.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH,
         Žaloba 200.000-10.000.000 Kč - odměna = 41.300 Kč + 2% z částky přesahující 200.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH,
         Žaloba přes 10.000.000 Kč - odměna = 237.300 Kč +0,15% z částky přesahující 10.000.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH.

B - Řízení o odvolání před Vrchním soudem, úplné vyřízení věci tj. do rozhodnutí v druhém stupni:
         Soudní poplatek = 4% z hodnoty věci          Odměna advokáta = jako u II.A

C - Řízení o dovolání před Nejvyšším soudem, úplné vyřízení věci, tj. do rozhodnutí o dovolání:
         Soudní poplatek = až 5.000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH

D - Řízení o ústavní stížnosti, úplné vyřízení věci, tj. do rozhodnutí Ústavního soudu v Brně:
         Soudní poplatek = 0 Kč          Odměna advokáta = 30.000 Kč + DPH