Ceník

I. Smlouvy fotbalových hráčů

A. Konzulatce nepřesahující dvě hodiny k níže uvedené problematice.
         Odměna advokáta = 3.000 Kč + Dph

B. Smlouva hráče s klubem. Advokát zkontroluje smlouvu, která byla hráči klubem navržena a sepíše pro klienta písemný komentář. Advokát vypracuje písemně optimální verzi smlouvy, kde budou vyváženě zohledněny finanční i kariérní zájmy hráče. Hráč tak získá podklady pro vlastní rozhodování a pro jednání s klubem, ať už jedná s novým nebo mateřským klubem sám, nebo prostřednictvím hráčského agenta, nebo v zastoupení někým jiným. Hráč sám uváží, jak se získanými informacemi naloží. Součástí služby jsou dvě konzulatce. Pokud klient nemá návrh smlouvy od klubu, advokát sám sepíše návrh úplně nové smlouvy, kterou hráč klubu nabídne.
         Profesiónální smlouva dospělého hráče se zahraničním prvkem - Odměna advokáta = 80.000 Kč + Dph
         Profesiónální smlouva dospělého hráče s klubem I. nebo II. ligy - Odměna advokáta = 40.000 Kč + Dph
         Profesiónální nebo neamatérská smlouva dospělého hráče s klubem v soutěži ČFL a nižší - Odměna advokáta = 20.000 Kč
         Profesiónální nebo neamatérská smlouva dorostence v jakékoli české soutěži - Odměna advokáta = 15.000 Kč

C. Smlouva hráče s hráčským agentem. Advokát zkontroluje smlouvu, která byla hráči agentem navržena a sepíše pro klienta písemný komentář. Advokát vypracuje písemně optimální verzi smlouvy, kde budou vyváženě zohledněny finanční i kariérní zájmy hráče. Hráč tak získá podklady pro vlastní rozhodování a pro jednání s agentem. Hráč sám uváží, jak se získanými informacemi naloží. Součástí služby jsou dvě konzulatce. Pokud klient nemá návrh smlouvy od agenta, advokát sám sepíše návrh úplně nové smlouvy, kterou hráč agentovi nabídne.
         Smlouva dospělého profesionála s hráčským agentem - Odměna advokáta = 40.000 Kč + Dph
         Smlouva dospělého amatéra nebo dorostence s hráčským agentem - Odměna advokáta = 15.000 Kč

D. Smlouva o přestupu hráče mezi kluby. Advokát zkontroluje návrh smlouvy mezi kluby a sepíše pro klienta písemný komentář. Advokát vypracuje písemně optimální verzi smlouvy, kde budou vyváženě zohledněny finanční i kariérní zájmy hráče. Někdy hráč nebývá účastníkem smlouvy. Hráč získá podklady pro vlastní rozhodování o přestupu. Hráč sám uváží, jak se získanými informacemi naloží. Součástí služby jsou dvě konzulatce. Pokud klient nemá návrh smlouvy mezi kluby, advokát sám sepíše návrh úplně nové smlouvy, kterou hráč oběma klubům (nebo jen novému či jen mateřskému klubu) nabídne sám, nebo protřednictvím hráčského agenta či jiného zástupce.
         Smlova mezi kluby o přestupu profesiónála se zahraničním prvkem - Odměna advokáta = 80.000 Kč + Dph
         Smlouva mezi kluby o přestupu profesionála kde novým klubem je klub I. nebo II. ligy - Odměna advokáta = 40.000 Kč + Dph
         Smlouva mezi kluby o přestupu dospělého hráče kde novým klubem je klub ČFL a nižší - Odměna advokáta = 20.000 Kč
         Smlouva mezi kluby o přestupu dorostence v jakékoli české soutěži - Odměna advokáta = 15.000 Kč


II. Smlouvy fotbalových trenérů

Smlouva fotbalového trenéra s klubem. Advokát zkontroluje smlouvu, která byla trenérovi klubem navržena a sepíše pro trenéra písemný komentář. Advokát vypracuje písemně optimální verzi smlouvy, kde budou vyváženě zohledněny finanční i kariérní zájmy trenéra. Trenér tak získá podklady pro vlastní rozhodování a pro jednání s klubem. Trenér sám uváží, jak se získanými informacemi naloží. Součástí služby jsou dvě konzulatce.
         Smlouva trenéra mužů s klubem I. nebo II. ligy - Odměna advokáta = 40.000 Kč + Dph
         Smlouva trenéra mužů s klubem v soutěži ČFL a nižší - Odměna advokáta = 20.000 Kč
         Smlouva trenéra dorostenců s jakýmkoli českým klubem - Odměna advokáta = 15.000 Kč