Ceník

Licence z oblasti průmyslového vlatnictví


A. Konzultace ve věcech licencí bez převzetí zastoupení a bez sepisování listin, popř. ústní komentář k předloženým dokumentům.
                 Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH za první konzultaci nepřekračující dvě hodiny

B. Sepsání a registrace licenční smlouvy mezi podnikateli na pronájem ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru, nebo užitného vzoru. Úplné vyřízení registrace licence u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
         Správní poplatek = 600 Kč          Odměna advokáta = 10.000 Kč + DPH