Ceník

Žaloby o určení, že zadržené zboží, je zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

Zastupování žalobce nebo žalovaného v soudním řízení o určení, že zadržené zboží na celnici, je zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví podle zákona č. 191/1999 Sb.

A - Konzultace nepřesahující dvě hodiny zejména o riziku zničení zboží a trestních postihů, zda spor zahájit, nebo zda je možno se v již zahájeném sporu účinně bránit.
         Odměna advokáta = 3.000 Kč + DPH

B - Řízení o žalobě před krajským soudem, úplné vyřízení věci, tj. do rozsudku v prvém stupni:
         Soudní poplatek = 1000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + dopravné 5Kč/km + DPH

C - Řízení o odvolání před Vrchním soudem, úplné vyřízení věci tj. do rozhodnutí v druhém stupni:
         Soudní poplatek = 1000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH

D - Řízení o dovolání před Nejvyšším soudem, úplné vyřízení věci, tj. do rozhodnutí o dovolání:
         Soudní poplatek = až 5000 Kč          Odměna advokáta = 15.000 Kč + DPH